Basic wood guide

Základný sprievodca o dreve

Informácie o našich najvýznamnejších drevinách.

Prehľadná databáza obsahuje vlasnosti, využitie, vyobrazenie, jednotlivých drevín tak ako aj základný popis o rezoch dreva.

čítať ďalej


Wood color tool

Pomôcka na prácu s textúrou dreva v interiéry

Databáza obsahuje presne namerané farby drevín pred povrchovou úpravou a po základnej povrchovej úprave.

Databáza zárovaň pomáha ladiť interiér s viecerými drevinami.

Odporúča aj osvečené farebné kombinácie.

čítať ďalej