Ako interiér vplýva na človeka

Krátky film

Odborníci z Fakulty architektúry STU skúmajú, ako interiér vplýva na zdravie a náladu človeka. Vyvíjajú tiež rôzne typy nábytku, ktorý pôsobí ako prevencia proti civilizačných ochoreniam. Osobitnú pozornosť venujú vplyvu dreva.

pozrieť video11 vlastností komfortného prostredia

Animovaný film

námet a dramaturgia: Veronika Kotradyová, BCDlab - FA STUBA, výtvarný koncept: Matúš Vizár, animácie: Šimon, sound design: Adam Matej. Film vznikol s podporou projektu APVV 16-0567 Identita.sk

pozrieť videoFalošné mýty o silových cvičeniach

Na kolokviu Aktívny versus pasívny v apríli 2014 na FA STUBA sme sa zaoberali otázkou, koľko a akého pohybu patrí do zdravého interiéru.

Prednáška "Falošné mýty o silových cvičeniach", Prof. MUDr. Dušan Hamar, Katedra športovej kinantropológie, FVTŠ, UK Bratislava - videozáznam z kolokvia

pozrieť videoDizajn s ohľadom na človeka

človek a prostredie - teaser

pozrieť videoJader Tolja

Video z TEDx konferencie - Telu prispôsobený dizajn

pozrieť videoWolfgang Haipl

Materiál je nevinný - dokument o Wolfgangovi

pozrieť video