Pomôcna na prácu s farebnosťou dreva

Výber niekoľkých druhov drevín.Výsledky vyvodené z nameraných hodnôt. Používanie metódy CIE L*a*b*-coloursystem a nameraných hodnôt z tabuľky.Namerané hodnoty sú následne konvertované aj do iných farebných schém vhodných na jednoduchú prácu (cmyk)Merané vzorky boli vybraté ako typický predstavitenia daného druho dreviny. Preto sa môže stať že naš výber nepasuje ku odtieňu, čo hľadáte. Môžete však túto databázu poňať ako návod a inšpiráciu.

Vpravo je ukážka farebných textúr z jedného druhu dreviny.


Vzorky boli merané v dvoch stavoch. -Surová vzorka bez povrchovej úpravy -Vzorka s transparentnoupovrchovou úpravou (PU)

Po nanesení povrchovej úpravy na trevinu vzniká tzv. mokrý efekt ktorý oživuje a mení farebnosť dreviny. Príklad vidíte na obrázku v pravo.


SVETÉ DREVINY

STREDNE TMAVÉ DREVINY

TMAVÉ DREVINY