DESIRE - "Design for all Methods to Create Age Friendly Housing"

s medzinárodnou spoluprácou partnerov zo 4 krajín so zameraním na dizajn/navrhovanie pre všetkých (Design for All) v oblasti bývania priateľského k veku. DESIRE poskytne odborníkom v stavebnom priemysle a v odvetví interiérového vybavenia nástroje a zručnosti potrebné na aplikovanie metód Design4All ako integrálnej súčasti procesu navrhovania s cieľom vytvoriť alebo prispôsobiť bývanie tak, aby starší ľudia a ich rodinní príslušníci mali pocit pohody, komfortu a samostatnosti v domácom prostredí.

tlačová správa tuDunajský náučný chodník

Náučný chodník pozostáva z 5 informačných tabúľ s QR kódmi, prístupových schodov, pódia a stimulačného chodníka na chodenie na boso. Obsah tabúľ je venovaný predovšetkým pozorovaniu prírody, majú konkrétne tematické okruhy: Hrušovská zdrž, pozorovanie vtáctva, vtáčí spev, migrácia a stimulačný chodníček. Tabule pozostávajú z oceľovej nosnej konštrukcie a drevenej výplne, ktoré sú priamo potlačené textami v slovenskom a anglickom jazyku. 4 tabule sú umiestnené v najbližšom okolí pozorovateľne DUNA na Hrušovskej zdrži v extraviláne obce Kalinkovo a jedna je umiestnená pri prístrešku na hrádzi bližšie ku Hamuliakovu. Prostredníctvom vybudovania týchto prvkov sa posilnil ráz rekreačného verejného priestoru. Projekt má verejnoprospešný charakter a väčšina prác vykonaná na budovaní náučného chodníka bola vykonaná dobrovoľnícky.

prejsť na www.dunapark.skProjekt Fondu na podporu umenia č. 16-510-00547

Reprezentácia výsledkov Fakulty architektúry STU v Bratislave v oblasti environmentálneho dizajnu na renomovaných architektonických podujatiach

čítať ďalej