Niektoré z realizovaných interiérov BCD LABuMiestnosť na odsávanie materského mlieka

na Klinike neonatológie Lekráskej fakulty UPJŠ a DFN v Košiciach
HUB HUB

coworkingové centrum