Projekt APVV APW-0469-11

Projekt riešený od roku 2012 sa zaoberá súvislosťami medzi interiérovým dizajnom a civilizačnými chorobami, presnejšie možnosťami ich prevencie a terapie prostredníctvom nastavenie prostredia, v ktorom trávime väčšinu svojho času.

Pasívny / sedavý spôsob života a environmentálny stres (teda stres spôsobený nevhodným prostredím) sú dve kľúčové príčiny, ktoré je možné interiérovým dizajnom priamo ovplyvniť. Zariadenie interiéru by malo človeku dávať možnosť pohybu, mať možnosť zaujať rôzne polohy pri práci aj odpočinku bez pocitu diskomfortu. Stres z umelého prostredia zase môže pomôcť zmierniť farby použité v interiéri, osvetlenie, výhľad a vizuálne spojenie s prírodným prostredím v exteriéri, vhodne zvolené materiály a zariadenia.

Podrobnejšie informácie a rady pre profesionálov – architektov, projektantov či dizajnérov, ako aj pre laikov, budú postupne pribúdať na tomto portáli . Pre lepšiu zrozumiteľnosť tu budú prezentované aj v podobe krátkych dokumentárnych filmov a tiež prostredníctvom interaktívnych aplikácií. Práve tá bude slúžiť na simulovanie rôznych nastavení prostredia s ohľadom na jeho vplyv na zdravotný stav.

Rovnako bude slúžiť užívateľom aj aplikácia na vyhodnotenie sedavosti životného štýlu spolu s odporúčaniami, ako mu predísť alebo ako zmierniť jeho následky.


Odporúčania pre dynamizáciu prostredia

- otvoriť pdf
Odporúčania pre redukciu environmentálneho stresu

- otvoriť pdf


Prezentácia o projekte na konferencii Ergonómia 2014 v Žiline

- otvoriť pdf