Mgr. art. Zuzana Žúžiová, PhD.

asistent výskumu

Dizajnér a výskumný pracovník. Vo výskumných prácach aj v projektoch v praxi sa sústreďuje na témy týkajúce sa univerzálneho dizajnu, bezbariérovosti, zvyšovania prístupnosti, metódam participatívneho plánovania a stratégiám pre tvorbu zdravých a trvaloudržateľných miest. Intenzívnou praxou a vzdelávaním v oblasti tvorby verejných priestorov prešla počas svojho ročného pôsobenia v kancelárií organizácie Project for Public Spaces v New Yorku. Pracovala na 25 projektoch, nielen na území USA, ale aj na území Kanady, Austrálie a Kene. Počas doktorandského štúdia na Fakulte architektúry STU skúmala problematiku dizajnu vo verejných priestoroch a jeho dopady na prístupnosť miest. Absolvovala stáže na dvoch výskumných pracoviskách vo Francúzsku (Laboratoire CRESSON, ENSA de Grenoble a Laboratoire EVS/EDU INSA de Lyon), kde pracovala na projektoch, ktoré riešili spôsoby percepcie a reprezentácie hmotného prostredia a dopady na správanie ľudí a aktivity v rámci mestských priestorov.