Javor horský/ mliečny/ poľný (Acer pseudoplatanus/ platanoides/ campestre)


Prvé dva druhy sú stromy vysoké 25-40m s vajcovitou korunou, zatiaľ čo posledný druh Javor poľný sa vyskytuje ako ker alebo strom 10-20m vzrastu.

Farba a textúra: Drevo Javora horského a mliečneho je biele, nažltlé, prípadne naružovelé, s možným výskytom nepravého jadra. Ročné kruhy sú na všetkých rezoch viditeľné, cievy nie sú zreteľné. Dreňové lúče zreteľné len na radiálnom reze v podobe drobných hnedých zrkadielok. Často sa v dreve vyskytujú zelenohnedé dreňové škvrny. V lesklom dreve sa môže vyskytovať takzvaná očková textúra s vlnitým priebehom vlákien. Naproti tomu drevo Javora poľného je hnedé alebo červenohnedé bez jadra.

Vlastnosti: Drevo Javora horského a mliečneho je stredne ťažké a tvrdé (hustota je 590kg/m3), dobre sa impregnuje a morí. Je svetlé bez farebne odlíšeného jadra. Je stredne ťažké, tvrdé, ťažko štiepateľné s krátkymi vláknami. Patrí k našim najcennejším drevinám. Drevo Javora poľného sa už tvrdosťou niekedy vyrovná aj Hrabu. Priemernú hustotu má však iba hustota je 660kg/m3.

Použitie: Javorové drevo patrí k priemyselne veľmi významným drevinám. Javor mliečny je oproti javoru horskému menej hospodársky využívanou a cenenou drevinou. Aj napriek tomu ho nájdeme vo výrobkoch nábytkárskeho priemyslu, vo forme konštrukčných dielcov. Javor horský je vzácna okrasná drevina využívaná v nábytku ,v obkladoch podláh a stien, na výrobu schodov. Rovnomerná textúra javora ho predurčuje na spracovanie do hudobných nástrojov. Okrasná očková dýha sa používala na luxusný nábytok, na intarzie.

Dostupnosť: Momentálne zastúpenie javora v lesoch Slovenska je približne 2 % čo je 41 772,87 ha (rok 2010).