Hrab obyčajný (Carpinus betulus)


Hrab obyčajný (Carpinus betulus) je strom často iba krovinného vzrastu dorastajúci do výšky 10-25m. Jeho valcovitý kmeň býva často krivý. Jeho koruna je valcovitá až metlovitá.

Farba a textúra: Hrab má bezjadrovú drevinu, šedobielej až žltobielej farby, niekedy s nepravým jadrom. Ročné kruhy má na priečnom reze často vlnité, na pozdĺžnych rezoch slabo viditeľné. Drevo je nevýrazné bez lesku.

Vlastnosti: Drevo hrabu je veľmi tvrdé a veľmi ťažké (hustota je 830kg/m3). Je značne húževnaté, dobre sa ohýba, horšie sa suší. Dobre sa impregnuje. Aj keď je toto drevo tvrdé neznamená to že je aj odolné zle odoláva najmä vode.

Použitie: Hrab nemá z hľadiska spracovania veľký hospodársky význam. Jeho drevo je veľmi tvrdé a zle sa opracúva. Robia sa z neho časti nástrojov ako hoblík. Nájdeme ho aj na bicykloch alebo ako drevené kliny a kladivá. Často sa spracúva do celulózového priemyslu a ako palivové drevo.

Dostupnosť: Momentálne zastúpenie hraba v lesoch Slovenska je 5,85 % čo je 112 919 ha (rok 2012), pričom od roku 2005 stúpol podiel hrabu v našich lesoch o 0,1 %.